Oppslagstavle for Enerhaugen Terrasse

 • Takrenner og varmekabler

  Publisert 19. sep. 2018

  Det viser seg at det er endel løvrester/grønske og sand/grus fra taksteinen i noen av takrennene.
  EL-entreprenør anbefaler at dette fjernes.
  Vi har forespurt Fjeldstad AS om de kan spyle rennene på østsiden da de er ganske fulle av skitt, og vi håper de kan utføre dette for oss.
  På vestsiden er det takrennene over de øverste leilighetene som kanskje trenger en liten rens.
  Problemet er ikke så stort her, men vi anmoder beboerne i 5-roms leilighetene om å sjekke rennen over egen leilighet og fjerne eventuell skitt. Det er greit å komme til med en liten gardintrapp.

  Styret v/Stig
 • Varmekabler takrenner/nedløp

  Publisert 17. sep. 2018

  Entreprenør starter arbeidene med montering av varmekabler i morgen tirsdag 18/9.
  De starter i nr. 30 (blokk 1).
  NB! Husk å kjøre markisen helt inn så de kommer lett til takrennene.

  Styret v/Stig
 • Høstdugand på Enerhaugen

  Publisert 12. sep. 2018

  Vi møtes onsdag 19. september kl. 17.30
  Det blir pølser med lompe i festlokalet, før vi setter i gang med dugnadsarbeid. De som har lyst/mulighet til å bake en kake til kaffekosen etter dugnaden, kan gi beskjed til Liv på tlf.. 92834912.
  Alle er selvfølgelig velkomne, også de som ikke kan delta i fysisk arbeid.

  Hilsen fra Olav og Sosialgruppa
 • Varmekabler

  Publisert 07. sep. 2018

  Hei!

  Kontrakten med valgt entreprenør(Elektro Idé AS) for legging av varmekabler i takrenner og nedløp er nå signert, og de planlegger oppstart i uke 38. Forhåpentligvis er de i gang mandag 17/9.
  Planen er å benytte stiger fra terrasse til terrasse, men dersom det blir behov for tilgang via noen leiligheter kommer vi tilbake til det.
  Når arbeidene starter er det viktig at ALLE markiser er kjørt helt inn så tilgang til renner ikke hindres. Entreprenør beregner ca. 5 uker på jobben inkl. montering av nødvendige styringssystemer og tilkoblinger.
  De gis tilgang til garasje, tekniske rom og fellesområde i anleggsperioden.
  Sweco v/Haakon Sollie vil fungere som vår byggherrerepresentant.

  Mvh
  Styret v/Stig
 • Beising av verandaer

  Publisert 23. aug. 2018

  Hei
  Da er beis ankommet og helt over i mindre spann til bruke på verandaene.
  Beisen er plassert i smørebod (v/vaskehall)
  Vi har fylt opp 3 l. spann med farge: Sandsten til vegger/tak, og 1 L. spann farge: koksgrå til karmer/gerikter rundt vinduer/dør.
  Ber om at det hver boenhet tar kun 1 spann av hver. (dette er rimelige plastspann, så håndter de forsiktig)
  Beisen er av type Drygolin Oljedekkbeis.
  Vi oppfordrer alle til å få beiset nå på slutten av sommeren/høsten.
  Beisekost må dere selv kjøpe inn.
  Skulle det være for lite beis ta kontakt med styret (Stig eller Fred)

  Lykke til

  Hilsen Styret v/Stig og Fred.

 • Protokoll fra årsmøte

  Publisert 23. aug. 2018

  Vedlagt ligger protokoll fra årsmøte i Enerhaugen Terrasse Boligsameie og Enerhaugen Terrasse Fellesarealer.

  Mvh
  Styret
 • Vannlekasjer - oppdatering

  Publisert 23. aug. 2018

  Det ble gjennomført en ny befaring med Sweco den 27. juni basert på tidligere rapporter fra Protan.
  Bakgrunnen for dette var at styret ønsket en nøytral vurdering av både årsaker og mulige løsninger på problemene.
  Hovedutfordringene er frosne takrenner og nedløp, for lav terskelhøyde på terrassedører og mangler/feil ved membran og beslag. I tillegg er det problemer med fliser og fuger på mange av terrassene.
  Bestillingen til Sweco etter nevnte befaring var som følger:
  -innhente tilbud fra flere entreprenører på montering av varmekabler i alle takrenner og nedløp
  -utarbeide en ny rapport med anbefalinger til ytterligere tiltak

  Tilbud med anbefaling av entreprenør samt rapport ble mottatt den 20. august, og det ble avholdt styremøte den 22. august hvor følgende vedtak ble fattet:

  1) Vi iverksetter montering av varmekabler inkl. nødvendig styring så raskt som mulig. Kostnad opp mot kr. 450.000,-.
  2) Vi engasjerer Sweco videre for å innhente tilbud på utbedring av én terrasse i første omgang.
  Dette kan omfatte bytting/heving av dør, nye beslag, ny membran og nytt dekke/fliser.
  Sweco velger ut aktuell terrasse basert på tidligere skader. Hensikten er å få kontroll på hva som finnes av både synlige og skjulte bygningstekniske feil samt å få oversikt over kostnadene ved utbedring.
  3) Vi engasjerer Sweco videre for å avdekke mulig vannlekkasje fra gavlvegger samt i pipeløp i enkelte leiligheter. Dette gjelder kun to leiligheter pr. i dag.

  Sameiet har pr. i dag en god økonomi og har foreløpig midler til å dekke kostnadene til disse arbeidene.

  Hele denne saken er svært krevende for styret, så vi ber om forståelse for at vi må gjøre et grundig forarbeid slik at de tiltakene som iverksettes faktisk løser problemene både på kort og lang sikt.

  Hilsen styret
 • Viken Fiber

  Publisert 04. aug. 2018

  Hei
  Viken Fiber skal nå ha sendt alle beboere en mail.
  Dette er en kundeundersøkelse for oss i Enerhaugen Boligsameie. Fint om dere kan bruke noen minutter til å besvare undersøkelsen.

  Hilsen Styret v/Fred
 • Beising og sommer

  Publisert 06. jul. 2018

  Arbeidet med beising av blokker er igangsatt. De som har ønsket verandaer beiset av maler vil bli kontaktet av maler i 1. halvdel av august. Etter dette vil vi også dele ut beis til de som skal beise selv. Nærmere info vedrørende utdeling av beis vil komme.

  Merk: Betaling for beising av verandaer vil komme på egen faktura fra OBOS, slik at beboer ikke behøver å gjøre opp økonomisk med maler.

  Styret ønsker alle beboere på Enerhaugen Terrasse en riktig god sommer.
 • Vannlekasjer

  Publisert 27. jun. 2018

  Sameiet har nå engasjert Sweco AS som en nøytral konsulent for å finne gode løsninger som kan forebygge risiko for vannskader i fremtiden. Dette vil omfatte primært vanninntrenging fra terrassene, men også vanninntrenging som en følge av mulige svakheter på enkelte endevegger.
  Mottatte rapporter fra Skadeservice og Protan gir sammen med dagens befaring med Sweco et godt grunnlag for å komme videre i denne svært krevende saken.
  Vi avventer nå en rapport fra Sweco som vil komme med konkrete anbefalinger til tiltak primært når det gjelder vanninntrenging, men også i forhold til problemer med fliser/fuger på en del av terrassene.
  Sweco vil også bistå videre i prosessen både med anbudsinnbydelse og evt. også byggeledelse under de kommende utbedringsarbeidene.
  Målsettingen er å gjennomføre tiltakene med høyest prioritet i løpet av sensommer/høst.
  Vi vil holde beboerne orientert i prosessen videre.

  Hilsen Styret
  v/ Stig og Fred.