Oppslagstavle for Enerhaugen Terrasse

 • Vannlekasjer - oppdatering

  Publisert 23. aug. 2018

  Det ble gjennomført en ny befaring med Sweco den 27. juni basert på tidligere rapporter fra Protan. Bakgrunnen for dette var at styret ønsket en nøytral vurdering av både årsaker og mulige løsninger på problemene. Hovedutfordringene er frosne takrenner og nedløp, for lav terskelhøyde på terrassedører og mangler/feil ved membran og beslag. I tillegg er det problemer med fliser og fuger på mange av terrassene. Bestillingen til Sweco etter nevnte befaring var som følger: -innhente tilbud fra flere entreprenører på montering av varmekabler i alle takrenner og nedløp -utarbeide en ny rapport med anbefalinger til ytterligere tiltak Tilbud med anbefaling av entreprenør samt rapport ble mottatt den 20. august, og det ble avholdt styremøte den 22. august hvor følgende vedtak ble fattet: 1) Vi iverksetter montering av varmekabler inkl. nødvendig styring så raskt som mulig. Kostnad opp mot kr. 450.000,-. 2) Vi engasjerer Sweco videre for å innhente tilbud på utbedring av én terrasse i første omgang. Dette kan omfatte bytting/heving av dør, nye beslag, ny membran og nytt dekke/fliser. Sweco velger ut aktuell terrasse basert på tidligere skader. Hensikten er å få kontroll på hva som finnes av både synlige og skjulte bygningstekniske feil samt å få oversikt over kostnadene ved utbedring. 3) Vi engasjerer Sweco videre for å avdekke mulig vannlekkasje fra gavlvegger samt i pipeløp i enkelte leiligheter. Dette gjelder kun to leiligheter pr. i dag. Sameiet har pr. i dag en god økonomi og har foreløpig midler til å dekke kostnadene til disse arbeidene. Hele denne saken er svært krevende for styret, så vi ber om forståelse for at vi må gjøre et grundig forarbeid slik at de tiltakene som iverksettes faktisk løser problemene både på kort og lang sikt. Hilsen styret

 • Viken Fiber

  Publisert 04. aug. 2018

  Hei Viken Fiber skal nå ha sendt alle beboere en mail. Dette er en kundeundersøkelse for oss i Enerhaugen Boligsameie. Fint om dere kan bruke noen minutter til å besvare undersøkelsen. Hilsen Styret v/Fred

 • Beising og sommer

  Publisert 06. jul. 2018

  Arbeidet med beising av blokker er igangsatt. De som har ønsket verandaer beiset av maler vil bli kontaktet av maler i 1. halvdel av august. Etter dette vil vi også dele ut beis til de som skal beise selv. Nærmere info vedrørende utdeling av beis vil komme. Merk: Betaling for beising av verandaer vil komme på egen faktura fra OBOS, slik at beboer ikke behøver å gjøre opp økonomisk med maler. Styret ønsker alle beboere på Enerhaugen Terrasse en riktig god sommer.

 • Vannlekasjer

  Publisert 27. jun. 2018

  Sameiet har nå engasjert Sweco AS som en nøytral konsulent for å finne gode løsninger som kan forebygge risiko for vannskader i fremtiden. Dette vil omfatte primært vanninntrenging fra terrassene, men også vanninntrenging som en følge av mulige svakheter på enkelte endevegger. Mottatte rapporter fra Skadeservice og Protan gir sammen med dagens befaring med Sweco et godt grunnlag for å komme videre i denne svært krevende saken. Vi avventer nå en rapport fra Sweco som vil komme med konkrete anbefalinger til tiltak primært når det gjelder vanninntrenging, men også i forhold til problemer med fliser/fuger på en del av terrassene. Sweco vil også bistå videre i prosessen både med anbudsinnbydelse og evt. også byggeledelse under de kommende utbedringsarbeidene. Målsettingen er å gjennomføre tiltakene med høyest prioritet i løpet av sensommer/høst. Vi vil holde beboerne orientert i prosessen videre. Hilsen Styret v/ Stig og Fred.

 • Mulighet for beising av verandaer - alle blokkene

  Publisert 18. jun. 2018

  -Tidspunkt beising av terrassene er ikke fastsatt, henger noe sammen med hvor mange som ønsker dette utført. Kostnaden er: kr. 2.500.- + mva. Totalt kr. 3.125.- inkl,. beis. For de som ønsker at terrassen skal beises av maler, skriv dere på liste som settes opp i trappeoppgangene. (frist for påmelding er: 25. juni) Eventuell vask av terrasser må gjøres etter behov. Maler vil vurdere de han skal beise. For de som vil beise selv: beis blir delt ut og holdes av sameiet. Vi vil etter beste evne holde dere oppdatert om arbeidets fremdrift. Hilsen Fred (styret)

 • Vasking og beising av blokk: 34, 36 og 40

  Publisert 08. jun. 2018

  Hei 13. eller 14. juni vil blokk: 34, 36 og 40 bli vasket, veggene hvor vi har inngangsdørene. Det betyr at blomster, møbler og lignende må flyttes og plass frigjøres. -Beising av blokkene vil trolig starte 18. juni. Da er det fint om navnskilt også er skrudd ned. -Tidspunkt beising av terrassene er ikke fastsatt, henger noe sammen med hvor mange som ønsker dette utført. Kostnaden er: kr. 2.500.- + mva. Totalt kr. 3.125.- inkl,. beis. For de som ønsker at terrassen skal beises av maler, skriv dere på liste som settes opp i trappeoppgangene. (frist for påmelding er: 18. juni) Eventuell vask av terrasser må gjøres etter behov. Maler vil vurdere de han skal beise. For de som vil beise selv: beis blir delt ut og holdes av sameiet. Vi vil etter beste evne holde dere oppdatert om arbeidets fremdrift. Hilsen Fred (styret)

 • Minner om besiktigelse av alle terrassene tirsdag 22.05.18

  Publisert 19. mai. 2018

  Minner om at John Christian Nielsen fra firmaet Protan kommer tirsdag den 22.05.18 for besiktigelse av alle terrassene i borettslaget. Dette betyr at dere må være hjemme denne dagen, evt. alliere dere med en nabo som kan gi Nielsen tilgang til terrassen. Noen har meldt inn behov for tidlig besiktigelse og har fått dette. Ellers vil han starte i blokk 30 ca kl. 08.00. Riktig god pinse :)

 • Besiktigelse av terrasser tirsdag 22.05

  Publisert 06. mai. 2018

  Som kjent har borettslaget hatt problemer med vannskader fra terrassene. For å få klarlagt hvor stort omfanget er, er det avtalt at John Christian Nielsen fra firmaet Protan kommer tirsdag den 22.05.18 for besiktigelse av ALLE terrassene i borettslaget. Dette betyr at dere må være hjemme denne dagen, evt. alliere dere med en nabo som kan gi Nielsen tilgang til terrassen. Han kommer til å starte i blokk 30 ca kl. 08.00. Har du behov for å få en tidlig besiktigelse, har han anledning til å ta noen leiligheter fra kl. 07.00. Send da melding til undertegnede på telefon 95975274 med navn og nummeret på leiligheten. Ha en fin søndag. Hilsen Åsa- Ingrid Eldøy, styret.

 • Nytt låsesytem er nå igang i fellesområdet

  Publisert 04. mai. 2018

  Det nye låssystemet er nå igangsatt, og vi håper og tror med det att vi heretter slipper ubudne gjester i dette området. Det er 5 boenheter som ikke har hentete låsebrikke, de bes kontakte Olav Aardalsbakke. Hilsen styret

 • Kodebrikke til nytt låsesystem i fellesarealer

  Publisert 02. mai. 2018

  Hei Nøkkelbrikke kan hentes i peisestue i fellesarealer, torsdag 3. mai kl. 17.00 -18.00 Pr. nå er det 13 stk. boenheter som ikke har fått nøkkelbrikke, og vi håper å få satt i gang låse systemet neste uke mvh Styret